Header bloeiende buurten

Maak van een wijk een ‘thuis’!

De samenleving verandert, en daarmee de zorg. Er komen meer ouderen die langer leven, maar er zijn steeds minder mensen beschikbaar voor ondersteuning. We willen zo lang mogelijk thuis blijven wonen, maar onze maatschappij wordt steeds individualistischer. Hoe blijven we zo lang mogelijk betrokken en vitaal en voorkomen we vereenzaming?

Deze uitdagingen vragen niet alleen om een aanpassing van de fysieke infrastructuur, bestaand vastgoed en nieuwe woonvormen. Het vraagt ook om een nieuwe sociale structuur: betere samenwerking en nieuwe verbindingen met en in de buurt. Hoe ziet ons woonzorglandschap er in de toekomst uit?

Veranderingen in wonen en zorg
Er is in de afgelopen jaren veel veranderd in de wereld van wonen en zorg. Mensen moeten zich steeds langer zelfstandig in hun eigen woning zien te redden en zijn zelf verantwoordelijk voor aanpassingen aan de eigen woning, het regelen van mantelzorg en het onderhouden van een netwerk om eenzaamheid tegen te gaan. Alleen mensen met een zware zorgvraag kunnen nog verhuizen naar een woonzorginstelling.

PlekEvent #8

PlekEvent: de inspirerende, energieke en creatieve online-sessie van De Plekkenmakers. PlekEvent is de plek om samen tot inzichten te komen. Wij inspireren jou met de methodiek van co-creatieve visie- en conceptontwikkeling. Met praktische voorbeelden en interactie met jou.

In 2023 organiseren de Plekkenmakers een serie Plek Events rond het thema ‘Thuis in de Wijk’. Elke editie delen wij niet alleen onze kennis en ervaring, maar bieden wij een klant de ruimte om zijn of haar ‘reis’ te vertellen, vaak aangevuld met een deskundige uit ons netwerk.

Geschikte woningen, geschikte buurt, goede samenwerking en creativiteit
“We willen dat mensen met een zorgvraag zoveel mogelijk in hun eigen wijk of buurt kunnen blijven wonen.” Die opgave raakt alle facetten van het leven. Je bent er niet als je alleen geschikte woningen neerzet en niet ook de omgeving prettig maakt voor mensen. Zodat ze elkaar kunnen ontmoeten en zinvol bezig kunnen zijn, waar je elkaar nodig hebt: bewoners en professionals.

Daarnaast zitten we in tijden van schaarste. Je kunt niet alles meer apart organiseren. Door dingen samen te organiseren kun je meerwaarde creëren en daarmee bijdragen aan een rijkere woonomgeving. Dat vraagt om het vermogen om te dromen en om buiten de gebaande paden te denken. Als je samen wat creatiever kijkt, kom je tot veel gewonere oplossingen met hele andere partijen dan dat je altijd instituties nodig hebt.

Uitnodiging PlekEvent:
Vrijdag 7 april van 10:00 tot 11:30 uur

Meld je aan

Thuis in de Wijk: Bloeiende buurten
Congres Thuis in de Wijk 2023, bloeiende buurten voor wonen, welzijn en zorg, vond plaats op 22 maart in Den Bosch. Met diverse sprekers, masterclasses, praktijksessies, ronde tafels en ook twee excursies naar projecten in gaststad Den Bosch. De Plekkenmakers stonden op het Kennisplein om samen na te denken over mogelijke veranderingen, nieuwe woonzorgvormen en samenwerkingen tussen partijen in buurten.

Kas voor de Toekomst

In komend Plek Event kijken we samen met Danielle Harkes en Yvonne Witter van de organisatie terug op het recente congres Thuis in de Wijk en bespreken we de oogst van het creatieve DromenLab op locatie.

  • Welke dromen hebben bezoekers gedeeld voor nieuwe woonzorgvormen en zorgzame buurten?
  • Welke creatieve ideeën hebben zij voor nieuwe verbindingen en betere samenwerking in wijken en buurten?
  • Welke kansen en mogelijkheden worden gezien om knelpunten op te lossen en te komen tot het versnellen van succesvolle oplossingen?

Congres Thuis in de Wijk
Hoe ziet ons zorglandschap er in de toekomst uit? Hoe blijven we zo lang mogelijk betrokken en vitaal en voorkomen we vereenzaming? In dit filmpje van 3 minuten vertellen Danielle Harkes en Yvonne Witter over hun verwachtingen van het congres Thuis in de Wijk: Bloeiende buurten voor wonen, zorg en welzijn.

Klik hier voor de introducerende video

Meld je aan

Recente berichten

Verder praten over het plan voor de oude apotheek

Verder praten over het plan voor de oude apotheek

Op de plek van de oude apotheek aan de Statenjachtstraat in Amsterdam Noord komt een gebouw met een nieuwe functie. Wat voor moois komt hiervoor in de plaats? Samen met vastgoed bedrijf Veldboom, de gemeente Amsterdam en bewonersorganisatie Red Amsterdam Noord wordt het plan vanaf het begin samen met bewoners en organisaties van Banne-Zuid gemaakt.

Alex Neves

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Alex als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Alex is stedenbouwkundige en architect bij De Plekkenmakers. Hij heeft een brede analytische kijk op ruimtelijke uitdagingen en brengt het DNA van de plek, kansen en mogelijkheden in kaart. Hierbij zoekt Alex naar de verbinding tussen de emotionele waarde voor mensen en de ruimtelijke kwaliteiten van plekken.

alex@deplekkenmakers.nl
06 - 4128 2734