Header #6 TH

Inwonerparticipatie: hoe pak je dat aan?

Tiny Houses, Big Future?!

Regelmatig worden Tiny Houses als burgerinitiatief of spin-off ingebracht in onze (participatie-)projecten. Wij merken enthousiasme in projecten, maar het lijkt niet echt tot versnelling te komen. Vanuit het perspectief van de bewoner komt het vrij lastig van de grond. Het onderwerp maakt meters, maar de ontwikkeling en innovatie verloopt gestaag. Waar stagneert het? Wat maakt het complex? Waar ligt de drempel? Wat is de meerwaarde? En hoe breng je het samen?

Tiny House is kansrijk, maar ook een zoektocht. Het staat niet op zichzelf. De kracht van een Tiny House is de relatie met de omgeving. Daar moet je een goed verhaal en de waarde van de plek en de mensen voor kennen. Niet kiezen tussen bebouwd of natuur, maar bebouwd én natuur. De overgang van binnen naar buiten bedienen en veel meer buiten wonen om ook natuurontwikkeling te helpen in plaats van bedreigen. Hoe kunnen we krachten bundelen en burgerinitiatieven stimuleren en ondersteunen?

PlekEvent #6 TH

Participatie krijgt een prominentere rol

Als professionals houden we het liefst 100% grip op ons project. We denken dat het betrekken van de omgeving alleen maar complicerend, vertragend en daarmee risico verhogend werkt. We hebben de neiging om invloed van buiten te beperken tot informeren, meedenken of meepraten. Zodat we kunnen blijven sturen, vanuit procedures, binnen budget en volgens planning. Tijdelijkheid maakt het makkelijker voor de omgeving, terwijl tijdelijk niet de wens is en acceptatie juist op termijn ontstaat.

Ontwikkelingen van gebieden en gebouwen worden nagenoeg allemaal gedreven door een projectmatige aanpak. Het betrekken van de omgeving krijgt in de politiek en wetgeving echter een steeds prominentere rol. Participatie is geen apart onderdeel van een project. Het welslagen van een eindresultaat is evenmin uitsluitend het resultaat van een goed doorlopen participatietraject. Daarnaast kan zowel het participatieproces als de projectmatige aanpak niet zonder heldere regels en kaders.

De Plekkenmakers helpen voortdurend bij de aanpak van complexe ruimtelijke en maatschappelijke opgaven: vraagstukken waar omgeving en mensen verbonden moeten worden. Wij slaan bruggen tussen mensen en belangen. Wij zorgen dat betrokkenen elkaar beter leren kennen, overeenkomsten ontdekken in ambities en de handen ineenslaan om tot een beter plan(proces) te komen.

PlekKompas voor succesvolle participatie

Een plek die klopt wordt gevormd door een zorgvuldig samenspel van drie pijlers: ontwerp, regels én mensen. Het stabiele draaipunt in dit PlekKompas is de gezamenlijke ambitie: de ‘why’ van het initiatief en de ultieme omschrijving van het gedeelde verlangen waarop je voortdurend met elkaar kunt teruggrijpen.

PlekKompas

In dit Plek Event krijgen we een inkijk op Duinvallei in Katwijk. Wijkregisseur Ton den Butter van de gemeente Katwijk en Marjolein Jonker van Tiny House Nederland nemen ons mee in de ontwikkeling van dit gebied voor nieuwe initiatieven. Wat wilden zij samen bereiken? Hoe is de omgeving hierin betrokken en waarom is dat belangrijk? Welke beweging is op gang gebracht?

Werk jij bij een gemeente die te maken heeft met regelgeving, weinig grond, weinig capaciteit, maar wel een beweging op gang wilt brengen (en houden)? Ben jij een ontwikkelaar of grondeigenaar die op zoek is naar maatschappelijke betrokkenheid? Of ben je een bewoner of woningcoöperatie op zoek naar informatie, verbinding en professionalisering? En wil je een plek maken die bijblijft, leefbaar en bestendig is?

Kom dan naar PlekEvent: de inspirerende, energieke en creatieve online-sessie van De Plekkenmakers. PlekEvent is de plek om samen tot inzichten te komen. Wij inspireren jou met de methodiek van co-creatieve visie- en conceptontwikkeling. Met praktische voorbeelden en interactie met jou.

Uitnodiging PlekEvent:
Vrijdag 20 mei van 10:00 tot 11:00 uur

Meld je aan

Heb je je al aangemeld?
Top! Bekijk hieronder het introductiefilmpje.

PlekEvent Duinvallei

Een tijdelijk initiatief voor 10 jaar op 10 ha.
We krijgen een inkijk op Tiny Houses Duinvallei in Katwijk. In dit filmpje neemt Reggy Hulsken je alvast mee naar de plek in Katwijk. Klik hier.

Meld je aan

Recente berichten

Het zit erop! 16 bijeenkomsten in 14 gebieden

Het zit erop! 16 bijeenkomsten in 14 gebieden

Voor het nieuwe horecagebiedsplan zijn De Plekkenmakers samen met gemeente Rotterdam, dorps- en wijkraden, bewoners, horecaondernemers en andere belanghebbenden in gesprek gegaan over de horeca in hun gebied. Zodat het ook blijft aansluiten bij hun wensen en behoeften, van plenair tot vrije inloop.

Meedenken over het ontwerp voor De Admiraal in Rijswijk

Meedenken over het ontwerp voor De Admiraal in Rijswijk

Rijswijk Wonen gaat zijn oude kantoor aan de Admiraal Helfrichsingel 51 vervangen door nieuwbouw. Er komt een appartementencomplex met zo’n 40 woningen: De Admiraal. De woningen zijn bestemd voor huurders van 55 jaar of ouder en krijgen een middelhoge huur.

Dromen over de oude apotheek in Banne-Zuid

Dromen over de oude apotheek in Banne-Zuid

De plek van de oude leegstaande apotheek aan de Statenjachtstraat in Amsterdam Noord krijgt een nieuwe functie. Vastgoedbedrijf Veldboom is de eigenaar van het oude gebouw en de grond. Zij wil hier samen met de gemeente Amsterdam, bewonersorganisatie Red Amsterdam Noord en de inbreng van bewoners en organisaties, een nieuw plan voor een gebouw en de omgeving maken.

Alex Neves

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Alex als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Alex is stedenbouwkundige en architect bij De Plekkenmakers. Hij heeft een brede analytische kijk op ruimtelijke uitdagingen en brengt het DNA van de plek, kansen en mogelijkheden in kaart. Hierbij zoekt Alex naar de verbinding tussen de emotionele waarde voor mensen en de ruimtelijke kwaliteiten van plekken.

alex@deplekkenmakers.nl
06 - 4128 2734