MAAKlab 't Blik | Heikant

In mei start MAAKlab Oosterhout-Dongen

Bewoners en ondernemers vertalen dromen naar concrete plannen tijdens het MAAKlab

Een mooi idee is niet hetzelfde als een haalbaar projectplan. In vervolg op het Dromenlab® organiseren de Plekkenmakers in opdracht van beide gemeenten en de provincie Noord-Brabant een MAAKlab. Gedurende een periode van acht weken worden bewoners, ondernemers en gebruikers geholpen om zodoende het gebied tot een droomplek te maken. Hiervoor worden MAAKteams samengesteld. Iedereen is welkom om hieraan bij te dragen.

Proces Dromenlab-MAAKlab

Professionele ondersteuning

MAAKteams krijgen hulp aangeboden in de vorm van kennis, expertise en handige workshops. Samenwerking wordt gestimuleerd. Niet alleen binnen de MAAKteams, maar ook uit de omgeving. Naast hulp vanuit beide gemeenten en de provincie wordt namelijk ook een beroep gedaan op de kennis en kunde in het gebied zélf en de regio Dongen-Oosterhout. Zo wordt met elkaar een positieve impuls gegeven aan de kwaliteit van het gebied.

MAAKlab 't Blik | Heikant

MAAKlab van Start!

Tijdens de start up informeerden De Plekkenmakers de deelnemers over de inschrijfmogelijkheden, planning, werkwijze, spelregels en startimpuls. Meer informatie over het project Dromenlab Oosterhout-Dongen

MAAKlab Planning

Wethouder Marian Witte (gemeente Oosterhout, o.a. natuur en groen, omgevingswet):
“In januari heeft een groot aantal mensen gedroomd over een mooie toekomst voor dit gebied. Dromen is nodig. Door te dromen overstijg je de beperkingen van alledag en het heeft dan ook een prachtig, uitdagend dromenboek opgeleverd. Nu komt de volgende stap: we gaan samen die dromen realiseren. We stappen van het Dromenlab in het MAAKlab, we stappen van inspiratie naar realisatie…”

Wethouder René Jansen (gemeente Dongen, o.a. gebiedsvisie ’t Blik, inwonerparticipatie en omgevingswet):
“We gaan van dromen naar doen. Er liggen voor de korte en de lange termijn mooie kansen om een gemoedelijk uitloopgebied te ontwikkelen, waar bewoners en bezoekers zich thuis voelen en verrast worden.”

 

Dromenlab Oosterhout-Dongen

Op 26 en 27 januari jl. organiseerden wij in opdracht van de gemeenten Dongen en Oosterhout en de provincie Noord-Brabant een Dromenlab® voor het landelijk gebied tussen ’t Blik en de Heikant. Er werden ruim 170 ideeën opgehaald die een kwaliteitsimpuls kunnen geven. In acht weken wordt de mogelijkheid aangeboden om deze ideeën te realiseren in het MAAKlab, aan de Groenstraat 11 in Dongen.

Deelnemers aan het Dromenlab® kwamen met ideeën, wensen en dromen op het gebied van infrastructuur, natuur, ontspanning en recreatie. Het resultaat van het Dromenlab® is in woord en beeld vastgelegd in het Dromenboek. HMet een wijder gebied en een grotere diversiteit aan deelnemers kregen thema’s uit het eerder in 2017 georganiseerde Dromenlab® een ander gewicht en ontstond er ruimte voor de introductie van nieuwe thema’s. Het recente Dromenlab® geeft daardoor inzicht in het karakter en de kwaliteit van het gehele gebied. Succesvol voor de uitkomsten was ook dat grondeigenaren en vertegenwoordigers van overkoepelende organisaties voorafgaand de gewenste richting, waarin het gebied zich kon ontwikkelen, mochten bepalen.

Plekkenplan

Onderdeel van het Dromenboek is een Plekkenplan. De inhoud – op basis van ingekomen dromen en waarderingen – geeft een indicatieve richting aan voor het landelijk gebied tussen Oosterhout en Dongen. Vernieuwend is onder andere de introductie van een cultuurhistorische route. Samen met aanbevelingen, conclusies en concrete handvatten `hoe nu verder’ geeft het Plekkenplan voeding en houvast aan verdere ontwikkeling en realisatie.

Plekkenplan

 

 

Recente berichten

Verder praten over het plan voor de oude apotheek

Verder praten over het plan voor de oude apotheek

Op de plek van de oude apotheek aan de Statenjachtstraat in Amsterdam Noord komt een gebouw met een nieuwe functie. Wat voor moois komt hiervoor in de plaats? Samen met vastgoed bedrijf Veldboom, de gemeente Amsterdam en bewonersorganisatie Red Amsterdam Noord wordt het plan vanaf het begin samen met bewoners en organisaties van Banne-Zuid gemaakt.

Alex Neves

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Alex als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Alex is stedenbouwkundige en architect bij De Plekkenmakers. Hij heeft een brede analytische kijk op ruimtelijke uitdagingen en brengt het DNA van de plek, kansen en mogelijkheden in kaart. Hierbij zoekt Alex naar de verbinding tussen de emotionele waarde voor mensen en de ruimtelijke kwaliteiten van plekken.

alex@deplekkenmakers.nl
06 - 4128 2734