Thuis in de wijk

Hoe ziet ons zorglandschap er in de toekomst uit?

De samenleving verandert, en daarmee de zorg. Er komen steeds meer ouderen die ook langer leven. En er is steeds minder personeel. Nederland vergrijst en de zorgkosten worden op termijn onhoudbaar. We willen het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen maar onze maatschappij wordt steeds individualistischer. Hoe blijven we zo lang mogelijk betrokken en vitaal en voorkomen we vereenzaming?

Danielle Harkes en Yvonne Witter nemen je in het filmpje alvast mee in hun droom voor de toekomst van het woonzorgvraagstuk voor ouderen:
“Als je wat creatiever kijkt kom je misschien tot veel gewonere oplossingen met hele andere partijen dan dat je instituties nodig hebt.”

Congres Thuis in de Wijk 2023, bloeiende buurten voor wonen, welzijn en zorg, vindt plaats op 22 maart in Den Bosch. Met mooie sprekers, masterclasses, praktijksessies, ronde tafels en ook twee excursies naar mooie projecten in gaststad Den Bosch. De Plekkenmakers staan op het Kennisplein om samen na te denken over mogelijke veranderingen, nieuwe woonzorgvormen en samenwerkingen tussen partijen in buurten.

Lees meer via de site van Thuis in de Wijk

Recente berichten

Het zit erop! 16 bijeenkomsten in 14 gebieden

Het zit erop! 16 bijeenkomsten in 14 gebieden

Voor het nieuwe horecagebiedsplan zijn De Plekkenmakers samen met gemeente Rotterdam, dorps- en wijkraden, bewoners, horecaondernemers en andere belanghebbenden in gesprek gegaan over de horeca in hun gebied. Zodat het ook blijft aansluiten bij hun wensen en behoeften, van plenair tot vrije inloop.

Meedenken over het ontwerp voor De Admiraal in Rijswijk

Meedenken over het ontwerp voor De Admiraal in Rijswijk

Rijswijk Wonen gaat zijn oude kantoor aan de Admiraal Helfrichsingel 51 vervangen door nieuwbouw. Er komt een appartementencomplex met zo’n 40 woningen: De Admiraal. De woningen zijn bestemd voor huurders van 55 jaar of ouder en krijgen een middelhoge huur.

Dromen over de oude apotheek in Banne-Zuid

Dromen over de oude apotheek in Banne-Zuid

De plek van de oude leegstaande apotheek aan de Statenjachtstraat in Amsterdam Noord krijgt een nieuwe functie. Vastgoedbedrijf Veldboom is de eigenaar van het oude gebouw en de grond. Zij wil hier samen met de gemeente Amsterdam, bewonersorganisatie Red Amsterdam Noord en de inbreng van bewoners en organisaties, een nieuw plan voor een gebouw en de omgeving maken.

Alex Neves

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Alex als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Alex is stedenbouwkundige en architect bij De Plekkenmakers. Hij heeft een brede analytische kijk op ruimtelijke uitdagingen en brengt het DNA van de plek, kansen en mogelijkheden in kaart. Hierbij zoekt Alex naar de verbinding tussen de emotionele waarde voor mensen en de ruimtelijke kwaliteiten van plekken.

alex@deplekkenmakers.nl
06 - 4128 2734