Horecagebiedsplan Delfshaven

Het zit erop! 16 bijeenkomsten in 14 gebieden

Voor ieder van de 14 unieke deelgebieden in Rotterdam is een horecagebiedsplan opgesteld, waarin de visie en ambitie van de horeca is omschreven en om de drie jaar wordt herzien. In het horecagebiedsplan staat onder andere aangegeven waar en wat voor nieuwe horeca mogelijk is.

“Een goede saamhorigheid in de wijk is van grote waarde voor mogelijkheden die het ook ruimtelijk en beleidsmatig (horeca) biedt. Daar moeten we op blijven investeren.”

Voor het nieuwe horecagebiedsplan 2024-2027 zijn De Plekkenmakers samen met gemeente Rotterdam, dorps- en wijkraden, bewoners, horecaondernemers en andere belanghebbenden in gesprek gegaan over de horeca in hun gebied. Zodat het ook blijft aansluiten bij hun wensen en behoeften, van plenaire bijeenkomsten tot vrije inloop.

Koffiedrinken op het terras of gezellig uit eten kunnen gaan, hoort bij een aantrekkelijke en veilige stad. Belangrijk is wel dat er een goede balans is tussen levendigheid van de horeca en een prettig woon- en leefklimaat. Deelnemers deelden hun ervaring, wensen en verwachtingen over de horeca in hun gebied.

“Goed dat jullie het zo aanpakken en wat een goede opkomst! Je merkt dat het mensen aanzet om met elkaar in gesprek te gaan. Als ik al die Post-its lees krijg ik toch ook de neiging om mijn mening erbij te zetten. Het spoort aan, leuk!”

Collage HGP

Recente berichten

Verder praten over het plan voor de oude apotheek

Verder praten over het plan voor de oude apotheek

Op de plek van de oude apotheek aan de Statenjachtstraat in Amsterdam Noord komt een gebouw met een nieuwe functie. Wat voor moois komt hiervoor in de plaats? Samen met vastgoed bedrijf Veldboom, de gemeente Amsterdam en bewonersorganisatie Red Amsterdam Noord wordt het plan vanaf het begin samen met bewoners en organisaties van Banne-Zuid gemaakt.

Meedenken over het ontwerp voor De Admiraal in Rijswijk

Meedenken over het ontwerp voor De Admiraal in Rijswijk

Rijswijk Wonen gaat zijn oude kantoor aan de Admiraal Helfrichsingel 51 vervangen door nieuwbouw. Er komt een appartementencomplex met zo’n 40 woningen: De Admiraal. De woningen zijn bestemd voor huurders van 55 jaar of ouder en krijgen een middelhoge huur.

Dromen over de oude apotheek in Banne-Zuid

Dromen over de oude apotheek in Banne-Zuid

De plek van de oude leegstaande apotheek aan de Statenjachtstraat in Amsterdam Noord krijgt een nieuwe functie. Vastgoedbedrijf Veldboom is de eigenaar van het oude gebouw en de grond. Zij wil hier samen met de gemeente Amsterdam, bewonersorganisatie Red Amsterdam Noord en de inbreng van bewoners en organisaties, een nieuw plan voor een gebouw en de omgeving maken.

Alex Neves

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Alex als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Alex is stedenbouwkundige en architect bij De Plekkenmakers. Hij heeft een brede analytische kijk op ruimtelijke uitdagingen en brengt het DNA van de plek, kansen en mogelijkheden in kaart. Hierbij zoekt Alex naar de verbinding tussen de emotionele waarde voor mensen en de ruimtelijke kwaliteiten van plekken.

alex@deplekkenmakers.nl
06 - 4128 2734