Het hele jaar kerst!

december 2017 | Artikels

Zie jij op tegen de kerst? De last-minute hectiek voor de feestdagen? De kinderen vrij van school en druk. Verplichte nummertjes met de schoonfamilie? De lange zit en ‘praatjes pot’. Dat had ik ook. Tot vorig jaar.

 

‘Jij zit toch in díe business?’

 

Ik zit met vrienden aan tafel en we maken ons op voor het voorgerecht. Mijn tafelgenoot op rechts, Rick genaamd, is werkzaam bij een gemeente. Hij knoopt een gesprek aan over de weerstanden die hij ondervindt bij de ontwikkeling van een gemeentelijke plek. Rick kijkt me hoopvol aan en vraagt hoe ik daar vanuit mijn expertise naar kijk. In eerste instantie vraag ik me af: Wat doe ik hiermee? Zijn aanname klopt. Ik weet hoe je succesvolle plekken maakt. Ik maak immers deel uit van de Plekkenmakers, experts op dit gebied! Maar toch, moet ik er in deze setting wel een gesprek met inhoud van maken? Aangezien ik urgentie voel, stel ik de vraag: ‘Wil je het er nu vluchtig over hebben of zullen we een afspraak maken en hier ook écht de tijd voor nemen?’

 

‘Ons concept heeft toch een enorme meerwaarde voor de buurt?’

 

Na het toetje trekken we de agenda’s en de eerstvolgende maandag zit ik bij Rick op kantoor. Hij beschrijft de situatie. De gemeente is bezig een plek in te vullen maar loopt voortdurend aan tegen verzet van buurtbewoners. Rick laat me ontwerpschetsen en plattegronden zien en praat enthousiast over het idee waar hij samen met collega’s en adviseurs tot is gekomen. Hij begrijpt de weerstand niet: ‘Omwonenden hebben toch gelegenheid gehad tot inspraak?’ De gemeente staat op het punt te kijken wat ‘juridisch’ mogelijk is.

 

‘Geen inloopavonden of vergaderingen meer’

 

Ik stel Rick de vraag waar precies de weerstand zit. En dan valt hij stil. ‘Ik heb eigenlijk geen idee’, mompelt hij. Ik stel voor om samen op zoek te gaan naar het antwoord. Maar geef gelijk aan dat daarvoor een ander traject gelopen moet worden. Een participatietraject waarbij we open met mensen in gesprek gaan over hun pijn, behoeften, dromen en wensen over en voor deze plek. Of hij daartoe bereid is? Er schuiven binnen no-time twee gemeentelijke collega’s aan en ik leg kort uit waarom Dromenlab® een ideale participatiemethode is om snel tot draagvlak te komen én misschien tot een nog beter concept.

 

‘Dat weten, kunnen en doen we al’

 

Na wat gemor over ‘hoe college en raad hiernaar zullen kijken’ en ‘het heeft al zoveel geld en tijd gekost’, voert ons gesprek naar de Omgevingswet en de ambitie van het college om de omgeving te betrekken bij ruimtelijke vraagstukken. Kortom, er is een serie transformatie- en beleidsprocessen gaande waarbinnen de organisatie zoekt naar samenhang en praktische uitvoering.

 

Dromenlab

 

De projectgroep besluit Dromenlab® aan te gaan. De Plekkenmakers zorgen met reuring en publiciteit voor een groot bereik. Een maand na opdracht strijkt Dromenlab een week lang neer in een multifunctioneel centrum in het hart van de wijk. Mensen lopen in- en uit om wensen en grieven te delen, er zijn workshops en interviews met stakeholders en de Plekkenmakers gaan de straat op om dromen te vangen.

Het resultaat laat zich raden. Er blijken voldoende dromen vertaald te kunnen worden in haalbare ideeën en plannen. Vanuit een gedeelde behoefte aan de beste invulling van de plek, staan bewoners op en helpen ze actief mee. Twee weken later wordt een gedragen concept (visueel) gepresenteerd aan achtereenvolgens college en raad en daarna gedeeld via lokale media en huis-aan-huisberichtgeving. Dromenlab® levert de gemeente complimenten vanuit de buurt op én een goede pers. Het college besluit de vervolguitwerking ook samen met de buurt op te pakken en als pilotproject in te zetten voor de gemeentelijke transformatie.

 

‘365 dagen kerst’

 

Sinds ik deel uitmaak van de Plekkenmakers is het voor mij alle dagen kerst. Voortdurend helpen we gemeenten en maatschappelijke organisaties met (draagvlak voor) de invulling van gave plekken. We bouwen bruggen binnen organisaties en tussen instanties en hun omgeving. Telkens krijgen we terug dat processen er leuker van worden, sneller lijken te gaan, meer energie opleveren en vooral voelen als: samen!

 

‘De feestdagen staan weer voor de deur!’

 

Herken jij iets in het verhaal van Rick? Zit je als bestuurder, ambtenaar of beleidsmaker ook met een ruimtelijk vraagstuk? En voel je de behoefte om dit tijdens de kerstmis ‘op het woord’ te gooien? Bedenk dat de kans dat je naast een Plekkenmaker zit statistisch niet zo groot is. Maar een afspraak om op elk ander moment met ons rond de tafel te gaan zitten, is zo gemaakt. Fijne feestdagen!

Glenn van der Vleuten

Social innovator | Procesmanager | Bruggenbouwer bij de Plekkenmakers

glenn@deplekkenmakers.nl

06-10886132

 

 

0 reacties