De Plekkenmakers

Het hele jaar kerst!

Zie jij op tegen de kerst? De last-minute hectiek voor de feestdagen? De kinderen vrij van school en druk. Verplichte nummertjes met de schoonfamilie? De lange zit en ‘praatjes pot’. Dat had ik ook. Tot vorig jaar.

 

‘Jij zit toch in díe business?’

 

Ik zit met vrienden aan tafel en we maken ons op voor het voorgerecht. Mijn tafelgenoot op rechts, Rick genaamd, is werkzaam bij een gemeente. Hij knoopt een gesprek aan over de weerstanden die hij ondervindt bij de ontwikkeling van een gemeentelijke plek. Rick kijkt me hoopvol aan en vraagt hoe ik daar vanuit mijn expertise naar kijk. In eerste instantie vraag ik me af: Wat doe ik hiermee? Zijn aanname klopt. Ik weet hoe je succesvolle plekken maakt. Ik maak immers deel uit van de Plekkenmakers, experts op dit gebied! Maar toch, moet ik er in deze setting wel een gesprek met inhoud van maken? Aangezien ik urgentie voel, stel ik de vraag: ‘Wil je het er nu vluchtig over hebben of zullen we een afspraak maken en hier ook écht de tijd voor nemen?’

 

‘Ons concept heeft toch een enorme meerwaarde voor de buurt?’

 

Na het toetje trekken we de agenda’s en de eerstvolgende maandag zit ik bij Rick op kantoor. Hij beschrijft de situatie. De gemeente is bezig een plek in te vullen maar loopt voortdurend aan tegen verzet van buurtbewoners. Rick laat me ontwerpschetsen en plattegronden zien en praat enthousiast over het idee waar hij samen met collega’s en adviseurs tot is gekomen. Hij begrijpt de weerstand niet: ‘Omwonenden hebben toch gelegenheid gehad tot inspraak?’ De gemeente staat op het punt te kijken wat ‘juridisch’ mogelijk is.

 

‘Geen inloopavonden of vergaderingen meer’

 

Ik stel Rick de vraag waar precies de weerstand zit. En dan valt hij stil. ‘Ik heb eigenlijk geen idee’, mompelt hij. Ik stel voor om samen op zoek te gaan naar het antwoord. Maar geef gelijk aan dat daarvoor een ander traject gelopen moet worden. Een participatietraject waarbij we open met mensen in gesprek gaan over hun pijn, behoeften, dromen en wensen over en voor deze plek. Of hij daartoe bereid is? Er schuiven binnen no-time twee gemeentelijke collega’s aan en ik leg kort uit waarom Dromenlab® een ideale participatiemethode is om snel tot draagvlak te komen én misschien tot een nog beter concept.

 

‘Dat weten, kunnen en doen we al’

 

Na wat gemor over ‘hoe college en raad hiernaar zullen kijken’ en ‘het heeft al zoveel geld en tijd gekost’, voert ons gesprek naar de Omgevingswet en de ambitie van het college om de omgeving te betrekken bij ruimtelijke vraagstukken. Kortom, er is een serie transformatie- en beleidsprocessen gaande waarbinnen de organisatie zoekt naar samenhang en praktische uitvoering.

 

Dromenlab

 

De projectgroep besluit Dromenlab® aan te gaan. De Plekkenmakers zorgen met reuring en publiciteit voor een groot bereik. Een maand na opdracht strijkt Dromenlab een week lang neer in een multifunctioneel centrum in het hart van de wijk. Mensen lopen in- en uit om wensen en grieven te delen, er zijn workshops en interviews met stakeholders en de Plekkenmakers gaan de straat op om dromen te vangen.

Het resultaat laat zich raden. Er blijken voldoende dromen vertaald te kunnen worden in haalbare ideeën en plannen. Vanuit een gedeelde behoefte aan de beste invulling van de plek, staan bewoners op en helpen ze actief mee. Twee weken later wordt een gedragen concept (visueel) gepresenteerd aan achtereenvolgens college en raad en daarna gedeeld via lokale media en huis-aan-huisberichtgeving. Dromenlab® levert de gemeente complimenten vanuit de buurt op én een goede pers. Het college besluit de vervolguitwerking ook samen met de buurt op te pakken en als pilotproject in te zetten voor de gemeentelijke transformatie.

 

‘365 dagen kerst’

 

Sinds ik deel uitmaak van de Plekkenmakers is het voor mij alle dagen kerst. Voortdurend helpen we gemeenten en maatschappelijke organisaties met (draagvlak voor) de invulling van gave plekken. We bouwen bruggen binnen organisaties en tussen instanties en hun omgeving. Telkens krijgen we terug dat processen er leuker van worden, sneller lijken te gaan, meer energie opleveren en vooral voelen als: samen!

 

‘De feestdagen staan weer voor de deur!’

 

Herken jij iets in het verhaal van Rick? Zit je als bestuurder, ambtenaar of beleidsmaker ook met een ruimtelijk vraagstuk? En voel je de behoefte om dit tijdens de kerstmis ‘op het woord’ te gooien? Bedenk dat de kans dat je naast een Plekkenmaker zit statistisch niet zo groot is. Maar een afspraak om op elk ander moment met ons rond de tafel te gaan zitten, is zo gemaakt. Fijne feestdagen!

Glenn van der Vleuten

Social innovator | Procesmanager | Bruggenbouwer bij de Plekkenmakers

glenn@deplekkenmakers.nl

06-10886132

 

 

Recente berichten

16 bijeenkomsten over de Rotterdamse horeca in 14 gebieden

16 bijeenkomsten over de Rotterdamse horeca in 14 gebieden

Koffiedrinken op het terras of gezellig uit eten kunnen gaan, hoort bij een aantrekkelijke en veilige stad. Belangrijk is dat er een goede balans is tussen levendigheid van de horeca en een prettig woon- en leefklimaat.Voor ieder van de 14 deelgebieden in Rotterdam is een horecagebiedsplan opgesteld, waarin de visie en ambitie van de horeca is omschreven en om de drie jaar wordt herzien.

Verborgen buurthuis zoekt zijn plek in Oss

Verborgen buurthuis zoekt zijn plek in Oss

De Binnenstad? Verborgen buurthuis zoekt zijn plek in het nieuwe centrum van Oss OSS - Als straks het Warenhuis de huiskamer van het Osse centrum wordt, welke rol is er dan nog weggelegd voor De Binnenstad? Dit buurthuis leidt al decennia een relatief anoniem bestaan...

Op nieuwe kansen en dromen in 2024!

Op nieuwe kansen en dromen in 2024!

Wat een jaar! 2023 was een succesvol & co-creatief Plekkenmakers jaar! We kijken op een zonnige oudejaarsdag terug op een plezierige tijd van groei met nieuwe relaties en collega’s, leuke trainingen en mooie gesprekken. Het jaar waarin we AI-tool Chat-GPT verkenden, voor ons het woord van 2023. Maar ook het jaar van wederom waardevolle projecten door heel het land.

Alex Neves

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Alex als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Alex is stedenbouwkundige en architect bij De Plekkenmakers. Hij heeft een brede analytische kijk op ruimtelijke uitdagingen en brengt het DNA van de plek, kansen en mogelijkheden in kaart. Hierbij zoekt Alex naar de verbinding tussen de emotionele waarde voor mensen en de ruimtelijke kwaliteiten van plekken.

alex@deplekkenmakers.nl
06 - 4128 2734