Kerstgroet 2021

Fijne feestdagen en een co-creatief 2022!

De tijd is omgevlogen. Ook dit jaar kwam ‘samen’ telkens als thema bovendrijven. Als Plekkenmakers kijken we terug op een bijzondere tijd vol creativiteit en betrokkenheid, op onze nieuwe website & huisstijl, op de introductie van hybride sessies, op nieuwe doelstellingen & uitdagingen die we zijn aangegaan, op trainingen die we hebben gevolgd, op individuele sterke punten die we hebben ontdekt om in te excelleren en op het bouwen aan zowel bestaande als nieuwe relaties.

PlekEvent

Rotterdam
We begonnen het jaar veelal online. Voor project ParkHaven010 naast de Euromast in Rotterdam lieten we zien wat online en offline participatie met de buurt oplevert voor het ontwerp. Als je iets maakt voor mensen, dan moet je ze een actieve stem geven. Ze herkennen hun eigen bijdrage in wat ze samen met anderen tot stand brengen.

ParkHaven010

Macharen, Oss
In Macharen maakten we de verbinding tussen de emotionele waarde voor Macharenaren met wat er moet komen in de ruimte. Het grootste gedeelte van het project Ontmoeten in Macharen hebben we online uitgevoerd en kijk naar het succes! Er heerst eensgezindheid door het open participatieproces via het DromenLab en het MaakLab. Voor de realisatie van een nieuw gemeenschapshuis doorlopen we samen twee trajecten parallel aan elkaar: het ontwerptraject en het organisatietraject.

Macharen

Naarden
In de rol van kwartiermaker hielpen we Bibliotheek Gooi en meer, Versa Welzijn en Stichting Wijkpost De Schakel om samen vorm en inhoud te geven aan o.a. organisatie, beheer en exploitatie van een nieuw pand met een nieuw concept, een nieuwe samenwerking en een nieuwe naam. MFC De Plataan wordt de huiskamer van de wijk én Naarden! In januari 2022 volgt de feestelijke opening.

Naarden

Naarden

Rijswijk
Samen met Rijswijk Wonen en de betrokken omgeving werken we aan een tijdelijke en definitieve invulling van het terrein aan de Godfried Bomansstraat in Rijswijk. Zodat de plek een meerwaarde krijgt in de wijk, nu en in de toekomst. Een fijne plek is namelijk meer dan een stapel stenen… En techniek, want ook een gedragen verduurzaming van een flat en haar bewoners ligt in het verschiet.

Rijswijk

Epe
In Epe ontwikkelden we het toeristisch profiel van de Gemeente Epe door ‘van 100% Wild naar 200% Gewild’ te gaan en aan een nieuwe koers en meerjarenplan recreatie en toerisme te werken. Samen met Stichting Promotie Gemeente Epe, ruim 30 (recreatie)ondernemers en de gemeente Epe gingen we in creatieve online Dromenlab sessies van ambitie, dromen en inspiratie naar acties en beleving!

Epe

Groningen
Ook in het hoge Noorden zijn we bezig geweest. We merken dat co-creatieve visie & conceptontwikkeling steeds belangrijker wordt bij de ontwikkeling van gebieden waar meerdere thema’s en belangen spelen. Samen met de gemeente Groningen en Terra maakten we een concept met ruimtelijke scenario’s voor Terra Groningen. Een plek die klopt, is een plek die leeft. En deze plek heeft een rijke historie waar botsingen van stad & land, tussen verleden & heden en tussen onderwijs & praktijk verankerd zijn.

Groningen

Renesse
In het zuidelijke Renesse hielpen we de eigenaar van Badhotel Renesse om zijn visie te vertalen naar een onderscheidende positionering. Na de uitbreiding van Villa Westerduin is ook een bestaand bijgebouw getransformeerd naar een nieuw concept en ontwerp met de naam Villa Noordzee. Komend jaar gaan we samen aan de slag met het volgende project, namelijk het Wellness gebouw.

Badhotel Renesse

Gooise Meren
We eindigen het jaar weer met volledige online bijeenkomsten. Samen met gemeente Gooise Meren faciliteerden we vier wijkgesprekken in vier avonden, met 20 thema’s voor minimaal 20 deelnemers. De wijkgesprekken fungeerden als pilot om samen met genodigde bewoners en belanghebbenden een wijkagenda vast te stellen voor de wijken Bussum-Centrum, KTV, Muiden en Oostereng. Het vervolg is van A (wijkagenda) naar B (actieplan) op de manier van B (co-creatief).

PLE 013 THEMAS Bussum Centrum 02

Over ons
Tot slot nog even over ons. Halverwege het jaar hadden we een vernieuwde, ietwat ‘serieuzere’ huisstijl geïntroduceerd. Iets strakker en van de kleur geel was afscheid genomen. En daarbij hoorde ook een serieuze gezamenlijke foto van ons team, genomen tijdens een strategiesessie in het industriële Koelhuis aan de IJssel.

De Plekkenmakers

We staan graag stil bij de Plekkenmakers die ons team nu en in het komende jaar komen versterken:

Marloes Schuurman
Officemanager
Marloes is sinds mei dit jaar met veel plezier werkzaam als officemanager bij De Plekkenmakers. Zij is het aanspreekpunt voor het plannen van afspraken en af en toe ook aanwezig op diverse locaties. Verder zorgt zij op de achtergrond dat administratieve zaken geordend zijn en blijven en ondersteunt zij iedere Plekkenmaker waar nodig. Marloes vindt het een erg afwisselende en leuke functie, waarbij ze ernaar uitkijkt om haar taken uit te breiden door extra ondersteuning te bieden op het vlak van projectmanagement.

Marloes Schuurman

Oscar van Rijn
Landschapsontwerper | Klimaatspecialist | Gemeentespeler
Oscar heeft een ruime ervaring in het integraal benaderen van ruimtelijke opgaven op het gebied van groen, grijs, blauw en klimaat thema’s. Hij heeft kennis opgebouwd bij diverse ingenieursbureaus en gemeentelijke organisaties. De nieuwe Omgevingswet vraagt van ons allemaal een andere rol. Organisaties, maar ook zeker bewoners helpen om in de juiste stand te komen is van belang om samen de uitdagingen aan te kunnen. Oscar kan met zijn enthousiasme mensen motiveren en stimuleren om in beweging te komen. Hij is een teamspeler en staat en werkt het liefst tussen de mensen in.

Oscar van Rijn

In februari 2022 gaan er ook twee Plekkenmakers afstudeerstagiaires van start: Senna Vranken van Leisure en Events Management aan de Willem de Kooning Academie en Cathalin Hamelink van Ruimtelijke ordening en Planologie aan de Hogeschool Rotterdam. Zo blijven we van elkaar leren. We zien uit naar een inspirerende samenwerking.

En nog iets. Het wordt weer tijd voor een online PlekEvent!

 

Stenen stapelen is planbaar, emoties ‘managen’ is lastiger.
Gemeenten, ontwikkelaars en woningcorporaties worstelen voortdurend met het vinden van de ‘juiste’ aanpak. Enerzijds willen ze kwaliteit binnen budget, geen verrassingen en uitvoering volgens planning. Anderzijds willen ze draagvlak, creativiteit stimuleren en eigen verantwoordelijkheid aanspreken.

 

De Plekkenmakers helpen voortdurend bij de aanpak van complexe maatschappelijke opgaven: vraagstukken waar omgeving en mensen verbonden moeten worden. Wij slaan bruggen tussen mensen en belangen. Wij zorgen dat betrokkenen elkaar beter leren kennen, overeenkomsten ontdekken in ambities en de handen ineenslaan om samen tot een beter plan(proces) te komen.

 

SAVE THE DATE!
De eerstvolgende editie van Plek Event vindt online plaats op:
Vrijdag 28 januari 2022 van 11:00-12:00 uur.

 

Bekijk hier nog eens het resultaat van het vorige PlekEvent!

 

De Plekkenmakers wenst iedereen fijne feestdagen en een co-creatief 2022!

Recente berichten

Verder praten over het plan voor de oude apotheek

Verder praten over het plan voor de oude apotheek

Op de plek van de oude apotheek aan de Statenjachtstraat in Amsterdam Noord komt een gebouw met een nieuwe functie. Wat voor moois komt hiervoor in de plaats? Samen met vastgoed bedrijf Veldboom, de gemeente Amsterdam en bewonersorganisatie Red Amsterdam Noord wordt het plan vanaf het begin samen met bewoners en organisaties van Banne-Zuid gemaakt.

Het zit erop! 16 bijeenkomsten in 14 gebieden

Het zit erop! 16 bijeenkomsten in 14 gebieden

Voor het nieuwe horecagebiedsplan zijn De Plekkenmakers samen met gemeente Rotterdam, dorps- en wijkraden, bewoners, horecaondernemers en andere belanghebbenden in gesprek gegaan over de horeca in hun gebied. Zodat het ook blijft aansluiten bij hun wensen en behoeften, van plenair tot vrije inloop.

Meedenken over het ontwerp voor De Admiraal in Rijswijk

Meedenken over het ontwerp voor De Admiraal in Rijswijk

Rijswijk Wonen gaat zijn oude kantoor aan de Admiraal Helfrichsingel 51 vervangen door nieuwbouw. Er komt een appartementencomplex met zo’n 40 woningen: De Admiraal. De woningen zijn bestemd voor huurders van 55 jaar of ouder en krijgen een middelhoge huur.

Alex Neves

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Alex als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Alex is stedenbouwkundige en architect bij De Plekkenmakers. Hij heeft een brede analytische kijk op ruimtelijke uitdagingen en brengt het DNA van de plek, kansen en mogelijkheden in kaart. Hierbij zoekt Alex naar de verbinding tussen de emotionele waarde voor mensen en de ruimtelijke kwaliteiten van plekken.

alex@deplekkenmakers.nl
06 - 4128 2734