de slak en de sportwagen

DE SLAK EN DE SPORTWAGEN in vastgoed en gebiedsontwikkeling

Ik houd mij aan de maximumsnelheid maar profiteer ook ten volle van meerdere rijbanen. Gas erbij, stuur naar links en ik doe mee met de snelle jongens. Snelheid terug, baantje naar rechts en ik meng me tussen de rustige rijders. Voortdurend links rijden vraagt durf, gedrevenheid en vaardigheid. Maar altijd plankgas kan bestuurder en voertuig ook flink uitputten. Aan de andere kant is continue op rechts tuffen ook niet zonder risico. Daar rijdt het zware verkeer, willen mensen tussenvoegen of tref je zomaar een stilstaand obstakel. Wie altijd vlug wil, zou wat mogen inhouden. En wie traag is, mag leren versnellen.     

Pk’s of slakkengang?

In mijn werk als Plekkenmaker kom ik beide rijstijlen tegen. De vastgoedontwikkelaar die als sportwagen direct de linkerbaan pakt voor een snel resultaat. Die hecht aan uiterlijk vertoon, lekker eigenwijs is en liever niet naar zichzelf kijkt. Energie en tijd kosten geld. Van een heel andere stijl is de projectleider van de gemeente die als een slak hecht aan samenhang, stabiliteit en zorgvuldigheid. Die veel praat over verandering, maar daarvoor de creativiteit mist en het reuze spannend vindt om de controle los te laten. In z’n hoofd vooral bezig met budget en de raad, blijft hij soms een beetje ‘plakken’ op de rechterbaan.

Dat wordt schakelen!

De komende tijd gaat er veel veranderen voor zowel sportwagen als slak. Ontwikkelaars en gemeenten krijgen te maken met de zogenaamde Omgevingswet: bij plannen voor ruimtelijke (her)ontwikkeling moeten zij rekening houden met de verschillende belangen in een gebied.

Schakelen tussen alle behoeften en doelstellingen en afstemmen van plannen, vraagt om een andersoortige aanpak dan beide partijen gewend zijn. Professionele hulp is echt geen luxe.

Van slakkengang naar linkerbaan

In Midden-Brabant gaat het verleggen van een provinciale weg het omliggende natuurschoon deels aantasten. Maar de verplaatsing biedt ook nieuwe mogelijkheden om de kwaliteit van het gebied te versterken. Provincie en gemeenten staken de koppen bij elkaar. De wens: geen directieve rol maar die van een partner die particuliere initiatieven stimuleert en faciliteert. De Plekkenmakers gaan in het gebied een Dromenlab® organiseren en daarna een Pleisterplaats opzetten waar dromen, ideeën en plannen worden uitgewerkt en getest. Kortom: geen slakkengang maar een dynamisch proces ‘van onderaf’.

Onderweg: gas los of bij?

Het mooie van Dromenlab® is dat het alle actieve én passieve deelnemers vooruithelpt en bijstuurt: we doen in snelheid én geduld! Een Dromenlab® genereert zoveel energie en enthousiasme dat opdrachtgevers direct willen doorpakken. De sportwagen heeft de eindbestemming al in zicht en geeft vol gas − met instrumenten en oplossingen. De Plekkenmakers trappen dan lichtjes op de rem om te voorkomen dat ie de bocht uitvliegt. Als de slak ‘het licht’ heeft gezien en ietwat traag opschuift naar links, zullen de Plekkenmakers de snelheid juist opvoeren in lijn met de andere weggebruikers.

Ook na Dromenlab® helpen de Plekkenmakers valkuilen te voorkomen met een consistente vertaalslag naar vervolg: Wat is het beoogde concept en de bijbehorende doelgroep? Welk authentiek verhaal hoort hierbij? In Midden-Brabant zorgen we met logische vervolgstappen dat gemeenten en provincie het juiste tempo aanhouden en op tijd de gewenste afslag kiezen.

Let op de P!

Heb jij een plek die niet succesvol is? Of een complex vraagstuk waar je niet uitkomt? Ga je voor een andere aanpak, maar vind je het lastig ‘schakelen’ als sportwagen of slak? Los je bagage dan bij de dichtstbijzijnde P(lekkenmaker)!

Glenn van der Vleuten
Social innovator | Procesmanager | Bruggenbouwer bij de Plekkenmakers

 

 

Recente berichten

Verder praten over het plan voor de oude apotheek

Verder praten over het plan voor de oude apotheek

Op de plek van de oude apotheek aan de Statenjachtstraat in Amsterdam Noord komt een gebouw met een nieuwe functie. Wat voor moois komt hiervoor in de plaats? Samen met vastgoed bedrijf Veldboom, de gemeente Amsterdam en bewonersorganisatie Red Amsterdam Noord wordt het plan vanaf het begin samen met bewoners en organisaties van Banne-Zuid gemaakt.

Het zit erop! 16 bijeenkomsten in 14 gebieden

Het zit erop! 16 bijeenkomsten in 14 gebieden

Voor het nieuwe horecagebiedsplan zijn De Plekkenmakers samen met gemeente Rotterdam, dorps- en wijkraden, bewoners, horecaondernemers en andere belanghebbenden in gesprek gegaan over de horeca in hun gebied. Zodat het ook blijft aansluiten bij hun wensen en behoeften, van plenair tot vrije inloop.

Meedenken over het ontwerp voor De Admiraal in Rijswijk

Meedenken over het ontwerp voor De Admiraal in Rijswijk

Rijswijk Wonen gaat zijn oude kantoor aan de Admiraal Helfrichsingel 51 vervangen door nieuwbouw. Er komt een appartementencomplex met zo’n 40 woningen: De Admiraal. De woningen zijn bestemd voor huurders van 55 jaar of ouder en krijgen een middelhoge huur.

Alex Neves

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Alex als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Alex is stedenbouwkundige en architect bij De Plekkenmakers. Hij heeft een brede analytische kijk op ruimtelijke uitdagingen en brengt het DNA van de plek, kansen en mogelijkheden in kaart. Hierbij zoekt Alex naar de verbinding tussen de emotionele waarde voor mensen en de ruimtelijke kwaliteiten van plekken.

alex@deplekkenmakers.nl
06 - 4128 2734