De Plekkenmakers gebruikt BeeModel in workshops

Kwalitatieve workshops aanvullen met kwantitatieve informatie van Honeyspot

Bij het ontwikkelen van een nieuwe wijk zijn al vroeg veel mensen betrokken: projectontwikkelaars, makelaars, landschapsarchitecten, woningcorporaties en financiers. Het vraagt heel wat om al deze partijen constructief met elkaar te laten nadenken over hoe zo’n wijk eruit moet zien. Maar als je heel concreet maakt wie er in de wijk gaan wonen, kom je een heel eind.

In het midden van Nederland zijn plannen om een voormalig landbouwgebied van 100 hectare te transformeren naar een wijk voor wonen, werken, winkelen en natuur. Delva Landscape Architecture heeft voor het gebied een ontwerp gemaakt waarin historische landschapselementen de basis vormen. Daarmee is bepaald waar bebouwing komt, hoe de infrastructuur eruitziet en welke ruimte wordt bestemd voor recreatie. Maar hoe nu verder? Hoe maak je de vertaalslag van functie en ruimte naar een goed verhaal? En hoe ziet de markt eruit?

De Plekkenmakers heeft een methode ontwikkelt voor dat soort vraagstukken. Zij organiseren workshops waarbij wordt stilgestaan bij het verhaal van de plek, de gewenste identiteit, mogelijke doelgroepen en leefstijlen en het onderscheidend vermogen in de markt.

 

“Een plek krijgt identiteit als je de unieke samenstelling en historie een plek in de plannen geeft”

 

Michel Kolenbrander, Conceptontwikkelaar bij de Plekkenmakers. “We doen dit soort workshops vaak en in een vroeg stadium van projecten. Ieder gebied heeft zijn unieke samenstelling en historie. Een plek krijgt identiteit als je die unieke aspecten een plek in de plannen geeft. We kijken vanuit het dna van de plek open en creatief met alle stakeholders naar de kansen en mogelijkheden en vertalen dat naar een onderscheidende positionering en concept. Tegelijkertijd hebben we behoefte aan kwantitatieve informatie als ondersteuning van dit creatieve proces.

Kolenbrander vroeg Honeyspot om een kwalitatieve workshop te ondersteunen met data over doelgroepen en de markt. Honeyspot zette daarvoor BeeModels in, Honeyspot’s eigen model van klant- en bewonertypes. BeeModels bestaat uit 7 profielen, die ieder staan voor een groep mensen die gekenmerkt wordt door een bepaalde levensfase, inkomen en gezinssamenstelling. Hiermee kan Honeyspot analyseren hoeveel BeeModels er in een bepaald gebied wonen en waar de kans het grootst is dat je ze tegenkomt.

Met deze data als onderlegger, bouwt Kolenbrander samen met de expertise van de stakeholders een kwalitatief eisen- en wensenpakket op.

 

De Plekkenmakers gebruikt BeeModel in workshops

 

Rogier Hendriks, Landscape designer bij Delva: “De BeeModels van Honeyspot zijn een goed middel om inzicht te krijgen in de mogelijke doelgroepen.”

 

“BeeModels zijn zo ontwikkeld dat Honeyspot de aanwezigheid in een bepaald gebied kan voorspellen.”

 

BeeModels zijn zo ontwikkeld dat Honeyspot de aanwezigheid in een bepaald gebied kan voorspellen. Daarmee kunnen BeeModels letterlijk in kaart worden gebracht. De potentie van iedere doelgroep en de onderlinge verhoudingen tussen de doelgroepen wordt daardoor meteen duidelijk. Dat maakt de discussie extra concreet en zorgt al in een vroeg stadium dat de commerciële aspecten worden meegenomen.

Kolenbrander: “Het is interessant om te zien dat concrete getallen over doelgroepen dat proces versnellen. Cijfers overtuigen en zorgen voor meer inzicht.”

Paul Willems, CEO van Honeyspot: “Dit soort projecten zijn geweldig om aan mee te werken. Het gaat echt over hoe mensen zich op de lange termijn bewegen. En het is mooi dat Honeyspot in zo’n project waarde kan toevoegen: er zijn al zoveel belangen te verenigen dat het helpt als je geen discussie hoeft te voeren over de feiten. Onze datagedreven analyses dragen daaraan bij, omdat ze de feiten toegankelijk presenteren.”

Naast vastgoedprojecten, levert Honeyspot onder andere analyses aan horecaformules en -adviseurs voor haalbaarheid- en vestigingsplaatsonderzoeken.

 

Publicaties

Dit artikel is onder andere gepubliceerd in:

Recente berichten

Het zit erop! 16 bijeenkomsten in 14 gebieden

Het zit erop! 16 bijeenkomsten in 14 gebieden

Voor het nieuwe horecagebiedsplan zijn De Plekkenmakers samen met gemeente Rotterdam, dorps- en wijkraden, bewoners, horecaondernemers en andere belanghebbenden in gesprek gegaan over de horeca in hun gebied. Zodat het ook blijft aansluiten bij hun wensen en behoeften, van plenair tot vrije inloop.

Meedenken over het ontwerp voor De Admiraal in Rijswijk

Meedenken over het ontwerp voor De Admiraal in Rijswijk

Rijswijk Wonen gaat zijn oude kantoor aan de Admiraal Helfrichsingel 51 vervangen door nieuwbouw. Er komt een appartementencomplex met zo’n 40 woningen: De Admiraal. De woningen zijn bestemd voor huurders van 55 jaar of ouder en krijgen een middelhoge huur.

Dromen over de oude apotheek in Banne-Zuid

Dromen over de oude apotheek in Banne-Zuid

De plek van de oude leegstaande apotheek aan de Statenjachtstraat in Amsterdam Noord krijgt een nieuwe functie. Vastgoedbedrijf Veldboom is de eigenaar van het oude gebouw en de grond. Zij wil hier samen met de gemeente Amsterdam, bewonersorganisatie Red Amsterdam Noord en de inbreng van bewoners en organisaties, een nieuw plan voor een gebouw en de omgeving maken.

Alex Neves

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Alex als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Alex is stedenbouwkundige en architect bij De Plekkenmakers. Hij heeft een brede analytische kijk op ruimtelijke uitdagingen en brengt het DNA van de plek, kansen en mogelijkheden in kaart. Hierbij zoekt Alex naar de verbinding tussen de emotionele waarde voor mensen en de ruimtelijke kwaliteiten van plekken.

alex@deplekkenmakers.nl
06 - 4128 2734