HET MAGAZINE OVER CONCEPTONTWIKKELING, CO-CREATIE & ARCHITECTUUR | JUNI 2018 | EDITIE 1