Bloemhof en bodemdaling

Bloemhof. Mijn huis en bodemdaling

Net als in heel Nederland, zakt de bodem in de wijk Bloemhof in Rotterdam. Veel woningen zakken mee, omdat ze niet op heipalen staan. De gevolgen worden met de jaren steeds zichtbaarder, zoals scheefstaande huizen en straten, scheuren in de gevels, schimmel in woningen en wateroverlast bij hevige regenbuien. Bodemdaling veroorzaakt ook problemen op straten en pleinen, en bij kabels en leidingen in de grond.

PM post Bloemhof5

De Plekkenmakers hebben de afgelopen maanden de Gemeente Rotterdam i.s.m. coöperaties Hef Wonen en Woonstad Rotterdam geholpen met het organiseren, faciliteren en begeleiden van live bijeenkomsten voor bewoners en ondernemers op drie locaties in Bloemhof. Via digitale bijeenkomsten vanuit het Timmerhuis werden ook particuliere verhuurders geïnformeerd over bodemdaling.

Als onderdeel van een wijkgerichte communicatieaanpak wordt er samengewerkt met sleutelpersonen in de wijk, om veel bewoners te informeren en om in gesprek te gaan over de problemen die bewoners ervaren met hun huis en in de wijk. Met een koffiekar werden straatgesprekken op drukke ontmoetingsplekken gehouden in Bloemhof. We kijken terug op geslaagde informatiebijeenkomsten in de wijk en de digitale bijeenkomsten. De resultaten zullen we de komende periode verwerken.

Bewoners en eigenaren van huizen in Bloemhof hebben veel vragen en zorgen over de problemen die bodemdaling geeft in en om hun huis. De aangeboden tijd, aandacht en informatie werd positief ervaren. Er zijn verder nog huisbezoeken gepland en er is straks een informatiepunt in de wijk. Uiteindelijk moet er een plan komen voor de toekomst die zij samen gaan maken.

Reactie van bewoners: “We waarderen dat we onze standpunten konden delen met experts, die klaarstonden om vragen te beantwoorden. Daarnaast was het fijn dat we niet beperkt waren tot enkel het bespreken van bodemdaling, maar ook onze mening konden geven over onze buurt in het algemeen.”

Meer weten over Bloemhof. Mijn huis en bodemdaling? Kijk op MijnBloemhof

PM post Bloemhof2

Recente berichten

Verder praten over het plan voor de oude apotheek

Verder praten over het plan voor de oude apotheek

Op de plek van de oude apotheek aan de Statenjachtstraat in Amsterdam Noord komt een gebouw met een nieuwe functie. Wat voor moois komt hiervoor in de plaats? Samen met vastgoed bedrijf Veldboom, de gemeente Amsterdam en bewonersorganisatie Red Amsterdam Noord wordt het plan vanaf het begin samen met bewoners en organisaties van Banne-Zuid gemaakt.

Alex Neves

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Alex als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Alex is stedenbouwkundige en architect bij De Plekkenmakers. Hij heeft een brede analytische kijk op ruimtelijke uitdagingen en brengt het DNA van de plek, kansen en mogelijkheden in kaart. Hierbij zoekt Alex naar de verbinding tussen de emotionele waarde voor mensen en de ruimtelijke kwaliteiten van plekken.

alex@deplekkenmakers.nl
06 - 4128 2734