blog trends

Ben jij klaar voor de toekomst?

visual barbara

Samen bedenken, Samenbrengen en Samendoen. Het motto van De Plekkenmakers staat voor creativiteit, verbinding en verbetering. Met een multidisciplinair team pakken wij ruimtelijke of maatschappelijke vraagstukken aan. In een reeks van zes blogs laat telkens een andere Plekkenmaker zijn of haar licht schijnen op deze uitdagende tijd.

Wie: Barbara O’Neill

Achtergrond: trendwatching, concepting en branding

Doet aan: Conceptontwikkeling en marktonderzoek in de commerciële wereld van vastgoed- en gebiedsontwikkeling

 

Hoe ziet werken in de toekomst eruit? Gaan we steeds meer online werken vanuit huis? Als kantoorgebouwen anders worden ingezet, veranderen dan de binnensteden? En welke rol gaat online spelen in ons verdere leven? Leveren we fysieke ontmoetingen in voor virtuele? Verandert ons denken en doen ten aanzien van samenwerken, onze leefomgeving en de beleving van plekken? Kortom, gaat deze crisis ons structureel veranderen of vallen we straks terug op de denk- en gedragspatronen zoals we die kennen?

De wereld verandert

De wereld is 180 graden gedraaid, al wil dat niet zeggen dat de wereld ook stilstaat. Door de crisis zijn tal van veranderingen in een stroomversnelling gekomen, het vraagt extra aanpassingsvermogen en creatieve oplossingen van mensen en organisaties om hierop te kunnen aansluiten. Niet alleen op de veranderingen die de afgelopen maand al zichtbaar werden, maar vooral ook op de veranderingen die de komende tijd gaan ontstaan. Maar hoe kun je je aanpassen aan een wereld als je niet precies weet hoe die eruit zal zien?

Trends

Trends signaleren kan je helpen meebewegen met een veranderende markt en een transformerende tijdsgeest. Hoe bepaal je of ‘iets’ een trend is die langer aanhoudt of een hype die morgen alweer voorbij is? Dit kan door verbanden te leggen tussen verschillende signalen die de maatschappij ons laat zien. Een enkel signaal zegt niet veel, maar wanneer we meer van hetzelfde soort signalen waarnemen, dan spreken we van een trend. Door deze signalen te spotten, te clusteren en te gebruiken, kunnen we anticiperen op wat nieuw en in opkomst is in de wereld en daarop inspelen met nieuwe concepten voor de toekomst. Trends onderzoeken helpt je te innoveren en zelfs voorop te lopen. Juist nú is het belangrijk om grip te krijgen op veranderingen in de toekomst.

trendkaart

Samenwerken

Trends komen niet zomaar uit de lucht vallen. Langzaamaan is een bewustwording ontstaan dat we juist door samen te werken een prettige, leefbare omgeving kunnen ontwikkelen. Mooie voorbeelden van samenwerking tussen lokale partijen zijn makersdistricten als M4H in Rotterdam, Strijp-S in Eindhoven en Stappegoor in Tilburg. Gebieden die ‘from scratch’ zijn ontwikkeld tot bruisende plekken. De Omgevingswet die eraan komt, gaat overheden zelfs verplichten om burgers te betrekken bij de ontwikkeling van gebouwen en gebieden, waardoor participatie een verplicht onderdeel gaat worden van het proces. Deze crisis laat ons zien waartoe we effectief in staat zijn als we samenwerken. We beseffen dat samenwerken niet alleen binnen de eigen branche noodzakelijk is, maar ook dat we met interdisciplinaire krachtenbundeling extra complexe opgaven kunnen oplossen. Door dit inzicht na de crisis te blijven vasthouden, kunnen we niet alleen inspelen op de tijdgeest en de wensen en behoeften van mensen, maar er ook voor zorgen dat al deze partijen samenwerken aan de ontwikkeling van onze leefomgeving waar publieke waarden centraal staan.

 

“Juist nú is het belangrijk om grip te krijgen op veranderingen in de toekomst”

 

Technologie

Door de crisis is de manier waarop we met elkaar samenwerken sterk veranderd. Waar wij een paar weken geleden nog participatiesessies organiseerden met bewoners en stakeholders op straat, zijn we nu online varianten aan het ontwikkelen. Zoomsessies, webinars en online cursussen worden via allerlei kanalen aangeboden. Hoewel het voor sommigen misschien een drempel was, hebben we de online-techniek binnen enkele weken en masse omarmd. Deze technologische veranderingen laten ons nadenken over de efficiëntie van onze bestaande processen. Waarom zou je met een gezelschap op een fysieke locatie afspreken, als ‘ontmoeten’ ook vanuit huis kan? En bereik je online niet een veel bredere doelgroep? Online kan juist nieuwe groeperingen aantrekken, zoals jongeren die geïnteresseerd zijn in (de ontwikkeling van) hun leefomgeving of de ietwat terughoudende deelnemer die liever anoniem blijft. Ook in andere opzichten ervaren we dat een plek een bredere betekenis heeft dan enkel geografisch. Maps.me laat zien dat we niet met het vliegtuig hoeven om de mooiste plekken te ontdekken. Concerten, musea en theaters kunnen virtueel bezocht worden. De manier waarop we naar plekken kijken heeft daarmee een andere dimensie gekregen. Natuurlijk zal ons dagelijkse leven straks niet meer volledig online zijn, maar we nemen de kennis die we nu opdoen mee om een balans te vinden tussen online en offline.

Terug naar de kern

Maar voor nu, zitten we allemaal nog in ons online isolement. We krijgen de tijd om na te denken over wat we echt belangrijk vinden. Een retreat om de basisbehoeften te overdenken: gezondheid, familie, vrijheid, en rust. De piramide van Maslow volgend realiseren we ons dat we eerst teruggaan naar de basis voordat we naar betekenis kunnen gaan. Als we de meerwaarde inzien van zachte waarden, begrijpen we ook dat het denken in vierkante meters niet werkt. Emotie, sociale innovatie, gezonde leefomgeving: de menselijke kant zal nog doorslaggevender worden bij de ontwikkeling van plekken. Financieel rendement zal niet meer het belangrijkste oogmerk zijn, maar zal plaatsmaken voor maatschappelijke rendement: de positieve bijdrage die plekken of organisaties leveren aan de maatschappij.

Ben jij er klaar voor?

De genoemde trends geven een beeld van de fundamentele transformatie die onze maatschappij te wachten staat. We kunnen (en moeten) meeveranderen door gebruik te maken van alle nieuwe inzichten, technieken, creativiteit, positieve energie en saamhorigheid die deze crisis losmaakt. Samen zullen we onze uiterste best moeten doen om de tijdgeest van dit moment vast te houden in ons doen en laten. Wij als Plekkenmakers geloven dat samenwerken belangrijker is dan ooit tevoren. Laten we deze bewustwordingskans pakken en samen een waardevolle invulling geven aan onze fysieke leefomgeving. Een fijne plek is meer dan een stapel stenen, vierkante meters, financieel rendement of een stukje op aarde. Het zijn de mensen die er met elkaar betekenis aan geven.

Samenwerken?

Barbara@deplekkenmakers.nl

Recente berichten

Verder praten over het plan voor de oude apotheek

Verder praten over het plan voor de oude apotheek

Op de plek van de oude apotheek aan de Statenjachtstraat in Amsterdam Noord komt een gebouw met een nieuwe functie. Wat voor moois komt hiervoor in de plaats? Samen met vastgoed bedrijf Veldboom, de gemeente Amsterdam en bewonersorganisatie Red Amsterdam Noord wordt het plan vanaf het begin samen met bewoners en organisaties van Banne-Zuid gemaakt.

Alex Neves

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Alex als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Alex is stedenbouwkundige en architect bij De Plekkenmakers. Hij heeft een brede analytische kijk op ruimtelijke uitdagingen en brengt het DNA van de plek, kansen en mogelijkheden in kaart. Hierbij zoekt Alex naar de verbinding tussen de emotionele waarde voor mensen en de ruimtelijke kwaliteiten van plekken.

alex@deplekkenmakers.nl
06 - 4128 2734