VGvisie2020 de plekkenmakers

‘Alleen samen creëren we plekken met een ziel’

Vastgoedprojecten zijn pas echt rendabel als ze worden ontwikkeld vanuit de behoefte van de plek en de mensen. Plekkenmakers Michel Kolenbrander en Reggy Hulsken leggen uit hoe. ‘We zijn slechts de katalysator.’

Tien jaar geleden bundelden Michel Kolenbrander (merkstrateeg/conceptontwikkelaar), Reggy Hulsken (ontwerper/architect) en Alex Neves (architect/ stedenbouwkundige) hun krachten met als doel echte co-conceptontwikkeling en co-creatie tot stand te brengen. Ze noemden zich De Plekkenmakers. In opdracht van overheden, architecten en vastgoed- en gebiedsontwikkelaars hebben ze de afgelopen jaren tal van complexe ruimtelijke en maatschappelijke vraagstukken opgelost. Van het mooier en bestendiger maken van bestaande gebouwen en gebieden tot het ontwikkelen van geheel nieuwe gebieden.

Authentieke visie

Alles draait bij De Plekkenmakers om samenwerking, legt Michel Kolenbrander uit. ‘Samenwerking vormt al tien jaar de basis van ons succes. We vormen een coöperatie van nu zes zelfstandige ondernemers. Onze kracht zit in het samenbrengen van onze disciplines: merkstrategie, architectuur, stedenbouw, erfgoed, trendwatching en procesmanagement. De complexe ruimtelijke projecten lossen we op vanuit de identiteit van een plek en met de mensen die daar leven. Samen leggen we het verhaal van de plek bloot. Zo creëren we een authentieke, niet te dupliceren visie, die beklijft bij omwonenden en andere stakeholders.’

De Plekkenmakers 2020

Katalysator

Met deze methode van co-creatieve visie- en conceptontwikkeling onderscheiden De Plekkenmakers zich van andere consultants en ontwerpers, verklaart architect Hulsken. ‘Meestal wordt een concept van bovenaf opgelegd of bedacht, zonder echte betrokkenheid van de mensen van de plek. Daarmee creëer je een papieren werkelijkheid waarvoor geen draagvlak is. Als je niet goed naar de lokale behoefte kijkt, beland je bovendien vaak in standaardoplossingen. De Plekkenmakers bedenken geen concept, wij zijn slechts de katalysator. We enthousiasmeren mensen en maken energie en creativiteit in ze los.’

Rendementsdenken 2.0

Daarbij verliezen De Plekkenmakers het financiële aspect zeker niet uit het oog, benadrukt Kolenbrander. ‘Natuurlijk beseffen we dat onze opdrachtgevers rendement moeten halen. Projectontwikkelaars zijn financieel gedreven. Maar er zijn twee soorten rendement. Bij sommige partijen voert het vierkantemeterdenken nog de boventoon; hun enige zorg is het vastgoed tegen de hoogste vierkantemeterprijs te verhuren of verkopen. Maar deze manier van denken werkt niet meer. Wij helpen opdrachtgevers te ontwikkelen vanuit de behoefte van de plek en de mensen. Dat levert duurzame, bestendige en rendabele projecten op. Dat noemen we rendementsdenken 2.0.’

Online & offline-werkwijze

De Plekkenmakers hebben zich niet uit het veld laten slaan door de coronacrisis, betoogt Hulsken. ‘Door de verplichte sociale distancing hebben we een gecombineerde online & offline-werkwijze uitgerold. Zo zijn onze gebruikelijke fysieke inspiratiesessies nu digitaal. Onze dynamiek en enthousiasme weten we gelukkig ook digitaal te kunnen overbrengen. Bovendien ervoeren de deelnemers nog steeds echte participatie. Dat hoorden we in elk geval terug van 30 medewerkers van Brabantse gemeenten en waterschappen. In een aantal sessies hebben we hen geholpen om samen sneller klimaatadaptief en CO 2 -neutraal te worden. Het zou me niet verbazen als een mix van online en offline de toekomst is van co-creatieve visie- en conceptontwikkeling.’

1,5-metereconomie

Ondernemers én gemeenten grijpen de coronacrisis aan om zich beter in de markt te zetten, merkt Kolenbrander. ‘Zo helpen we gemeente Nunspeet bij hun visie op recreatie en toerisme. In de zomer is het er heel druk. Maar de gemeente wil ook de rest van het jaar mensen trekken. Vanuit de kracht van de plek – bos, hei, Randmeren en museum – hebben we een koersnotitie gemaakt. Onze slogan ‘Vier seizoenen uit de kunst’ hebben we aangevuld met ‘1,5 meter uit de kunst’. Want Nunspeet wilde zich voorbereiden op de 1,5-metereconomie en de ondernemers hoop en inspiratie geven. We kunnen straks prima op 1,5 meter afstand op een terrasje zitten of een maaltijd afhalen bij een restaurant. Samen met de gemeente, VVE, de centrummanagers en bewoners stomen we het centrum van Nunspeet klaar voor de nieuwe tijd.’

 

‘ Samen leggen we het verhaal van de plek bloot’

 

Nieuw tijdperk

Hulsken ziet ook voor de vastgoedsector een nieuw tijdperk aanbreken. ‘Deze complexe tijd vergt creativiteit en innovatie in de sector. Maar die komen alleen tot stand door samenwerking. Toch blijkt samenwerking nog vaak de bottleneck in vastgoedprojecten. Of het nu om tekortschietende samenwerking binnen de keten gaat of om gebrekkige communicatie met omwonenden en andere stakeholders. Tijdens deze coronacrisis ziet iedereen in hoe groot het belang van samenwerking is. Alleen door samen te werken kunnen we het virus verslaan. Dat principe geldt ook in het vastgoed. Om complexe vastgoedprojecten en gebiedsontwikkelingen tot een goed einde te brengen, is een gemeenschappelijke inzet nodig.’ Opdrachtgevers die volgens de co-creatieve visie- en conceptontwikkeling van De Plekkenmakers werken weten dat al, stelt Kolenbrander. ‘En ik zie dat ons verhaal in deze tijd nog breder aanslaat. Zo krijgen we een bebouwde omgeving die veel beter past bij de mensen en de plek; plekken met een ziel.’ 

Publicaties

Dit artikel is onder andere gepubliceerd in:

VGvisie 2020 cover

Recente berichten

Verder praten over het plan voor de oude apotheek

Verder praten over het plan voor de oude apotheek

Op de plek van de oude apotheek aan de Statenjachtstraat in Amsterdam Noord komt een gebouw met een nieuwe functie. Wat voor moois komt hiervoor in de plaats? Samen met vastgoed bedrijf Veldboom, de gemeente Amsterdam en bewonersorganisatie Red Amsterdam Noord wordt het plan vanaf het begin samen met bewoners en organisaties van Banne-Zuid gemaakt.

Alex Neves

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Alex als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Alex is stedenbouwkundige en architect bij De Plekkenmakers. Hij heeft een brede analytische kijk op ruimtelijke uitdagingen en brengt het DNA van de plek, kansen en mogelijkheden in kaart. Hierbij zoekt Alex naar de verbinding tussen de emotionele waarde voor mensen en de ruimtelijke kwaliteiten van plekken.

alex@deplekkenmakers.nl
06 - 4128 2734