Van A naar B op de manier van B

5 tips voor co-creatie met bewoners en ondernemers

Wij geloven dat je met een gezamenlijk verhaal als fundament een concept, visie of plan voor een gebouw of gebied leuker, sneller en rendabeler kunt ontwikkelen. Een gezamenlijk verhaal ontstaat door verbinding tussen mensen en energie in het proces. Dit vraagt om een nieuwe manier van samenwerken en omgaan met burgers en ondernemers.

Worstel jij als ambtenaar of ontwikkelaar met participatie? Wil jij in het kader van de nieuwe Omgevingswet met mensen aan de slag maar is dat voor jou onbekend terrein? Zoek je naar nieuwe samenwerkingsvormen die leiden tot een proces waaraan mensen actief meedoen? Vijf tips voor co-creatie met bewoners en ondernemers:

1. Werk vanuit het DNA en de mensen van de plek

Zonder bewoners, ondernemers en (toekomstige) gebruikers geen visie en ‘vibe’ om samen plekken beter te maken. Elke plek heeft een verhaal. Een verhaal dat gaat over de omgeving, over vroeger, vandaag en morgen. Als je vertrekt vanuit de kracht van een plek, kun je verbindingen maken tussen mensen en tussen initiatieven die er al zijn. Op die manier werk je naar een concept, visie of plan dat klopt als een bus.

2. Luister en denk in kansen

Voorkom de bewonersavond met een ‘kant-en-klare’ presentatie met de standaard afsluiting ‘Zijn er nog vragen?’ Probeer daarentegen mensen aan te spreken op hun gevoel en beleving (hoe? …zie ook 3.). Stel je faciliterend, uitnodigend en kwetsbaar op en ga met elkaar aan de slag. Dat is spannend, want de uitkomst is niet meteen bekend. Maar door samen te bedenken en te doen luister je naar elkaars belangen, behoeften en ideeën. En wanneer je denkt in kansen en mogelijkheden focus je ook op positiviteit en dat werkt aanstekelijk.

3. Werk visueel, creatief en actief

Traditionele inspraakbijeenkomsten stimuleren niet het creatieve vermogen van mensen om lastige maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken op te lossen. Visueel, creatief en actief werken prikkelt juist wel het inbeeldingsvermogen en zorgt voor energie in het proces. Woorden en beelden vertellen samen het gezamenlijk verhaal. En door actief samen te doen ontstaat de vibe waarmee je impact gaat maken en doen ook mensen mee die je anders niet bereikt.

4. Werk multidisciplinair

Co-creatie betekent ook meerdere disciplines samenbrengen. Lastige maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken kunnen niet eenzijdig worden opgelost. Verschillen verrijken; verbinding tussen mensen met verschillende expertise en ervaring zorgt voor kwaliteit en een sterke onderbouwing van het verhaal. Zo heeft iedereen vanuit eigen kennis, ervaring en talenten een bepaalde rol in het samenwerkingsproces.

5. Help de bewoner maken

Als gemeenteambtenaar is de bewoner je belangrijkste klant. Stel je klanten, hun initiatief en omgeving centraal. Laat ze niet alleen meedoen, maar start een proces met commitment en vertrouwen. Zo word je de betrouwbare ‘Mogelijk Maker’ die bewoners begeleidt en coacht in het realiseren van hun dromen en ideeën. Mensen vinden je betrouwbaar omdat je helder, transparant en écht bent.

 

PlekEvent 15 januari ‘online participatie en co-creatie’

 

Wil je meer weten over online participatie en co-creatie? Kom dan naar het volgende PlekEvent op vrijdag 15 januari van 11:00 tot 12:00 uur. Centrummanager Judith van Elderen over online participatie in Nunspeet. Waar ondernemers en gemeente online hebben samengewerkt aan het toekomstbestendig maken van het winkelgebied. Ook te gast is specialist in participatie en omgevingswet Suzanne Swart. Zij vertelt over hoe je met vertrouwen een online participatieproces doorloopt.

PlekEvent ‘online participatie en co-creatie’
Vrijdag 15 januari 2021
Online, 11:00-12:00 uur

[MELD JE HIER AAN]

Recente berichten

Zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan

Zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan

Het voormalig verpleeghuis De Hey-Acker in Beneden-Leeuwen staat al twaalf jaar ‘leeg’. In samenwerking met De Kernen, zorggroep Maas & Waal en gemeente West Maas en Waal zijn De Plekkenmakers het proces gestart om de herontwikkeling van het pand en omliggend terrein uit te bouwen tot een zorgzame buurt.

Bloemhof. Mijn huis en bodemdaling

Bloemhof. Mijn huis en bodemdaling

De Plekkenmakers hebben de afgelopen maanden de Gemeente Rotterdam i.s.m. coöperaties Hef Wonen en Woonstad Rotterdam geholpen met het organiseren, faciliteren en begeleiden van live bijeenkomsten voor bewoners en ondernemers op drie locaties in Bloemhof. Via digitale bijeenkomsten vanuit het Timmerhuis werden ook particuliere verhuurders geïnformeerd over bodemdaling.

Van top down, zoals we het altijd deden, naar de tijd van bottom up

Van top down, zoals we het altijd deden, naar de tijd van bottom up

In de derde weg werken we samen aan nieuwe ideeën en voeren dat ook samen uit. Ieder vanuit zijn eigen belang en kennis. De gemeente bewaakt het budget en de wettelijke kaders en de belanghebbenden brengen hun kennis van de praktijk mee. Zo zijn zij samen eigenaar van de plannen en de uitvoering.

Glenn van der Vleuten

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Glenn als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Glenn is kwartiermaker en participatie specialist bij De Plekkenmakers. Centraal in zijn werkzaamheden staat: verandering. En meer in het bijzonder co-creatie en sociale innovatie. Hij voegt creatiekracht toe aan vraagstukken en weet dit als geen ander om te zetten in organisatievermogen.

glenn@deplekkenmakers.nl
06-10886132