HGP Rotterdam

16 bijeenkomsten over de Rotterdamse horeca in 14 gebieden

Koffiedrinken op het terras of gezellig uit eten kunnen gaan, hoort bij een aantrekkelijke en veilige stad. Belangrijk is dat er een goede balans is tussen levendigheid van de horeca en een prettig woon- en leefklimaat.

Voor ieder van de 14 deelgebieden in Rotterdam is een horecagebiedsplan opgesteld, waarin de visie en ambitie van de horeca is omschreven en om de drie jaar wordt herzien. In het horecagebiedsplan staat onder andere aangegeven waar en wat voor nieuwe horeca mogelijk is.

In het voorjaar van 2024 moeten de opgestelde horecagebiedsplannen 2024-2027 voor de Rotterdamse gebieden gereed zijn. Hiervoor gaan De Plekkenmakers samen met Gemeente Rotterdam, dorps- en wijkraden, bewoners, horecaondernemers en andere belanghebbenden in gesprek over de horeca in hun gebied. Zodat het ook blijft aansluiten bij hun wensen en behoeften.

De kop is eraf voor de eerste 7 gebieden in Rotterdam, van plenaire bijeenkomsten tot vrije inloop. Deelnemers delen hun ervaring, wensen en verwachtingen over de horeca in hun gebied. Ieder gebied is uniek met een eigen karakter.

“Goede gesprekken gevoerd met de aanwezige bewoners en horecaondernemers, die er op een leuke en laagdrempelige manier konden meepraten over de toekomst van de horeca in hun wijk.”

PM post LI HGP4

Recente berichten

Verder praten over het plan voor de oude apotheek

Verder praten over het plan voor de oude apotheek

Op de plek van de oude apotheek aan de Statenjachtstraat in Amsterdam Noord komt een gebouw met een nieuwe functie. Wat voor moois komt hiervoor in de plaats? Samen met vastgoed bedrijf Veldboom, de gemeente Amsterdam en bewonersorganisatie Red Amsterdam Noord wordt het plan vanaf het begin samen met bewoners en organisaties van Banne-Zuid gemaakt.

Alex Neves

Wil je meer weten
over dit bericht?

Neem contact op met Alex als je meer over dit onderwerp wilt weten.

Alex is stedenbouwkundige en architect bij De Plekkenmakers. Hij heeft een brede analytische kijk op ruimtelijke uitdagingen en brengt het DNA van de plek, kansen en mogelijkheden in kaart. Hierbij zoekt Alex naar de verbinding tussen de emotionele waarde voor mensen en de ruimtelijke kwaliteiten van plekken.

alex@deplekkenmakers.nl
06 - 4128 2734